ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο

Τα δικαιώματα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση στην πτήση,
  • το check-in σας έχει ολοκληρωθεί και είστε παρόντες πριν από τo χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων ή, εάν δεν έχει υποδειχθεί χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, 45 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης,
  • ταξιδεύετε με εισιτήριο που αποκτήθηκε με ναύλο που διατίθεται στο κοινό ή με εισιτήριο που εκδόθηκε ως επιβράβευση στο πλαίσιο προγράμματος τακτικών επιβατών,
  • αναχωρείτε από αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Προσοχή: εάν αναχωρείτε από αεροδρόμιο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ), τα δικαιώματα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο εάν ταξιδεύετε με πτήση που εκτελείται από εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τοπικοί κανονισμοί κατά την αναχώρηση από αυτήν την τρίτη χώρα.

Ενημέρωση Φεβρουάριος 2021