Πολιτική Απορρήτου

Προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών της, και ειδικότερα των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο ή στις εφαρμογές της για κινητές συσκευές, η AIR FRANCE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ("Πολιτική") ισχύει για όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ιδιαίτερα όταν κάνετε κράτηση, αγοράζετε εισιτήριο, ταξιδεύετε μαζί μας, αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε όλες τις υπηρεσίες μας, επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των διαφόρων καναλιών που έχετε στη διάθεσή σας. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου που ενδέχεται να σας υποβάλουμε –όπως η Πολιτική Απορρήτου Flying Blue εάν είστε μέλος του προγράμματος επιβράβευσής μας– ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα μέσα που εφαρμόζονται για την προστασία τους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί σύμβαση και δεν παράγει καμία συμβατική υποχρέωση.